id Pengguna merupakan penutur ibu Bahasa Indonesia.
ms Bahasa ibunda pengguna ini ialah Bahasa Melayu.