بستك: الفرق بين النسختين

أُزيل 2٬602 بايت ، ‏ قبل 9 أشهر
ط (بوت:صيانة V4.3، إزالة وسم لا مصدر)
* ''' [[ناحية كوخرد]] ''' وتشمل ''' [[قرية كوخرد|كوخرد]] ''' وهي مركز البلدة و''' [[هرنك]] ''' الكبيرة وأكثر من 30 قرية صغيرة وكبيرة أخرى.
* ''' [[بلدة جناح]] ''' تشمل ''' [[مدينة جناح|جناح]] ''' و''' [[فرامرزان]] ''' و''' [[كمشك]] ''' واكثرة من 30 قرية صغيرة وكبيرة.
* '''يسرد الشاعر [[غيرت بستكي]] وصف جمال بستك في ليلة مـقمرة، في هذه الأبيات الجميلة باللغة الفارسية قائلاً: '''
{{بداية قصيدة}}
{{بيت| جـمال عـالـم آرای تـو أی مـهـتـاب زیــبـایـی | دگرگون ساخت رسم عشق وآیـیـن شکیبایی}}
{{بيت| ندیدم هرکجا رفتم چُو «بستک» جلگه‌ای زیبا | به چشم عاشق مجـنـون چه زیباتر ز لیلایی}}
{{بيت| شکوه «کوه گابست» وجمال قلعه گچ بین | تـمام دره ودشتش صـفابـخش وتـماشایــی}}
{{بيت| به بین گابست از انوار مه الماسگون گشته | نـدارد حـاجت لـُؤلـُؤ ز دریـا دخـت صـحـرایــی}}
{{بيت| زکـوه هرمرزان چـون مـاه بَـدر آیـد بـرون بنگـر | کند «بستک» سراسر غرق دردریای زیبایی}}
{{بيت| شود از پـر تـو مـَه جـوی شیر از قله‌ها ریـزان | چـنان دشت ودره نـقـره قـامـت از مـصـفایــی}}
{{بيت| بــیـا أی دل تـماشاکن طلـوع مـاه بـَـدر از کـوه | فـروغ نقـره فـامش یا شفـق در جـلـوه آرایــی}}
{{بيت| صفای ماه وکوهستان بسی زیبـاتـر از بستان | اگـر اسرار آن یـابــی بـرآری سـر بـشیـدایی}}
{{بيت| طبیعت کوه گرد بست «بستک» نام نهادش | تو گویی باغ مخصوصی به ما بخشیده زیبایی}}
{{بيت| بـيـا أى مونـس جانـم درايـن مهـتاب مهـمانـم | چه کم گردد اگر از لطف بـرما چهره بگـشایـی}}
{{بيت| شب مهـتاب تابستان « بستک » برلب بـامـى | نـشاط انـگـيـزتـر از شـهــر پُــر زرق أُرُوپــايى}}
{{بيت| نـسیـمـی بـس فـرح افـزا وزد از دامـن صـحـراء | که بـر پـیـران بـبـخشد زور وشوق روز بـرنـایـی}}
{{بيت| خدایا «بستک» اندر امـن وایمان دار معمـورش | نــدارم بـهـتـر از ایـمـان وآسـایـش تـمـنـایـی}}
{{بيت| بسان «غیرت بستک» قـلم آهسته‌تر گـردان | تـورا یـارا کجـا باشـد کـه مـاه وخـور بیارایـی}}
{{نهاية قصيدة}}
 
== المصادر ==