مساعدة:أصد للإنجليزية

my mobil honor 9x don,t work because my child try more password fluse

now my mobil want PIN mobil not PIN SMS What I doning help my place😢

هوامشعدل