افتح القائمة الرئيسية

قالب:معلومات سلالة ماعز

ميزات
ماعز
Capra aegagrus hircus
توثيق القالب[عرض] [عدل] [تاريخ] [مسح الكاش] [استخدامات]

استعمالعدل

{{Infobox goat breed
| name     = name of goat breed
| image     = image.ext
| image_size  = image size
| image_alt   = alt text for image; see [[WP:ALT]]
| image_caption = caption
| status    = conservation status (extinct, critical, endangered, etc)
| altname    = alternate name; use {{Unbulleted list}} if more than one
| nickname   = nickname; use {{Unbulleted list}} if more than one
| country    = country of origin
| distribution = distribution
| standard   = use {{Unbulleted list}} if more than one
| use      = e.g., meat, wool, milk, vegetation control
| maleweight  = male weight
| femaleweight = female weight
| maleheight  = male height
| femaleheight = female height
| type   = 
| skincolor   = skin color
| woolcolor   = goat wool color
| facecolor   = face color
| horns     = horned or hornless
| beard     = bearded or beardless
| tassels    = with or without tassels
| note     = extra notes
}}
{{Infobox goat breed
| name     = 
| image     = 
| image_size  = 
| image_alt   = 
| image_caption = 
| status    = 
| altname    = 
| nickname   =
| country    = 
| distribution =
| standard   =
| use      = 
| maleweight  = 
| femaleweight =
| maleheight  = 
| femaleheight =
| type     = 
| skincolor   = 
| woolcolor   =
| facecolor   =
| horns     =
| beard     =
| tassels    =
| note     = 
}}