قالب:قائمة غير مرقمة

Commons-emblem-merge.svg
هناك اقتراح لدمج محتويات هذه المقالة في المعلومات الموجودة تحت عنوان قائمة غير نقطية.(نقاش)

This template is used (primarily in infoboxes) to create unbulleted lists using the correct HTML mark-up using CSS to hide the bullets. Up to 50 entries are supported. Each item in the list may have styles added to it individually, by appending a numbered parameter. The parameter li_style1 formats the first item, li_style2 the second, and so on.

الاستخدامعدل

{{قائمة غير مرقمة|entry1|entry2|entry3}}
{{قائمة غير مرقمة|entry1|entry2|entry3|li_style1=css-style-a;css-style-b;|li_style3=css-style-x;css-style-y;}}


مثالعدل

Code Result
{{قائمة غير مرقمة|entry1|entry2|entry3|entry4|entry5|entry6|entry7|entry8|entry9}}
 • entry1
 • entry2
 • entry3
 • entry4
 • entry5
 • entry6
 • entry7
 • entry8
 • entry9
{{قائمة غير مرقمة|Winner|Runner-up|Third place|li_style1=background-color:#FE2;|li_style2=background-color:#DDD;}}
 • Winner
 • Runner-up
 • Third place
{{قائمة غير مرقمة| |entry2|entry3}}
 • entry2
 • entry3
{{قائمة غير مرقمة|entry1| |entry3}}
 • entry1
 • entry3
{{قائمة غير مرقمة|entry1|entry2| }}
 • entry1
 • entry2
{{قائمة غير مرقمة|entry1| | }}
 • entry1
{{قائمة غير مرقمة| |entry2| }}
 • entry2
{{قائمة غير مرقمة| | |entry3}}}
 • entry3
{{قائمة غير مرقمة| | | }}}

Redirectsعدل

انظر أيضاًعدل