افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

ط
[[it:Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani]]
[[ja:国際連合人権高等弁務官事務所]]
[[ko:국제 연합 인권 고등판무관]]
[[pl:Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka]]
[[pt:Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos]]
190٬294

تعديل