لغة فارسية: الفرق بين النسختين

تم إزالة 587 بايت ، ‏ قبل سنة واحدة
(←‏الفارسیة فی العربیة: كلمات عربية الأصل ودخلت الفارسية ، لا العكس)
|-
|كرباس |||| قرتاس
|-
| شلوار ||||سروال، سراويل
|-
|رنگ|||| رنج
|-
|گوهر|||| جوهر، جواهر، مجوهرات، جوهري
|-
|-
| مهرگان |||| مهرجان
|-
|زيور|||| زينت
* پته= بطاقه(بليط)
*استبرگ == استبرق
*پإسبانی == باسقانی
* پرخاش ==برخاش
*پلشت==بلشت
*بهبود==بهبوذان
*گچ == جبس
*كلاهك==جلاهق
*گلگون==الجلجلون
*گمرک ==جمرك
*چنگره (چکش چوبی) =جندره
* زنجیر ==جنزير
*گیسوان == جيسران
*سرداق== سرطاق
*کنده ریش==خندريس
*گل آب = جلاب
*سرداق== سرطاق
*کفچلیز، کفگیر== قفشلیل
*سبد== سبط
* چکین == سکین
*گنج == كنز، كنوز
*گل آب = جلاب
*گلابی = کلابی
*کاری = الکاری، العقاری
*کفچلیز، کفگیر== قفشلیل
*كشيش= قسيس قسيسين
*كنشت كنيست = كنيسه كنايس
*نفت == نفط،
*روستا == روستاق – الرزاق،
*راي == الرای،
*رونگ == رونق،
*رهبان== ربان
*زنديك == زنديق زنادقه،
*زشت == رجس
*گرداب == جرداب
جوراب == جوارب
*جاروب= شاروب
*خانگاه == خانقاه
*خاشاك= غساق
<ref name="مولد تلقائيا1">الکلمات الفارسیه فی المعاجم العربیه – جهینه نصر علی – طلاس – برج دمشق - 2003</ref>
اباش == اوباشه = اوباش – ایوان – دیوان - اخش = خوش - ارجمند = با ارزش عزیز- ارجوان = ارغوانی – شراب- ارزن = ارز- ارگ – بورگ = برج - انجمن= الهنزمن - الماس = الماس - انبار = الأنبار - انبان = انبان -استبرق درقرآن آمده است اصل آن استبرگ – انبوب – انجر – اسوه درقرآن در چند آیه تکرار شده است اسوه از کلمه پهلوی آسا به معنی نمونه گرفته شده است.اساور = اسوار به معنی اسب سوار - اشتربان = شتربان - بابا – باذام- بيجامه- باذنجان= باذمجان- بندر- پاپوش چی = پاپوش= بابوش- بابونج = بابونه = پونه باج = باژ= مالیات وزورگیری – باجه = پاچه – باجایه = چادر نقاب = پوشش- باخ = باختن – باداش = پاداش –بادزهر = پادزهر- بادگیر-بادکیر – بادنج = جوز هندی – بادهنج = بادهنگ - باده = می – بارجاه = بارگاه = کاخ وقصر = بارجه = کشتی جنگی – بارجین = قاشق– باره = پاره = بهره – بارود= باروت- پارولا= مکر وحیله – باری = بوری حصیر- باریچی – باروتچی – باز= عقاب – بازار= سوق- بازدار= صاحب عقاب- بازرباشی= بزرگ بازار- بازرکان= بازرگان- بازوبند= باصوبند- بازی = ملعبه- بازیار = مربی شاهین وعقاب- پإسبانی = نگهبانی شب- باسقانی = بازرس- باشق = باشه نوعی عقاب- باطیه = پاتیل = بادیه- باغ = باغ – باغبان = باقدار- باغستان = بوستان – باک = پاک – بال = بال - باله = جوراب محکم از کلمه پیله گرفته شده ورقص باله از این کلمه است) پالوته= بالوظه= فالوذج = پالوده - بانو – بانوان- بانوکه= بانوچه – نمر = ببر= شیر اسد- بخشیش = بخشش برجد = لباس برچم = برچین – پرچه = یاره – برخ = سهمیه – برخاش = پرخاش باقة = دسته گل باغ گل – باغ داد.بغ داد = بغداد- برزخ = پرژک = پردک = پرده = برقع – برزغ = پرذوق پر نشاط- برزه = برزکار- بسط= بساط- از کلمه پوست پهن کردن بسط کردن وبساط کردن. بست = بستن – بستان از بو استان ویا باغ استان گرفته شده است. بستان = بگیر –بستانبان = باغبان- پستان = پستان –بغداد = بغ داد = خدا داد- باغ داد – بغوان = باغبان – بقجه = بقچه – بلاز= بلاژ= شیطان- بلاس = پلاس- بلبل- بلدام = پلید اندام = بلندم – بلس = پلوس = ابلیس – بلشت = پلشت = نجس – بلکون = بالگون - بلند= بلند- بلنک = پلنگ –بهادار= ثروتمند- بهار= بهار نوعی گل – به به = به به – بهبوذان = بهبود= شاد- بهرس = بهی = زیبا – پهریز= پرهیز- بهزر= به زر- بهلول – بهلوان = پهلوان- بهو = صوفه = ایوان – بوتقه = بوته = قالب – بوتین = پوتین – بوران = باران - بشارت – بوس = بوسه - بهلول از پهلوان – بهلوان = پهلوان – پوچ = بوش (خسارت)- - برهوت = بیابان - برو = برو- بر.از= پرواز-
14٬005

تعديل