المجمع المغلق 1447

المجمع المغلق 1447 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من 4 مارس 1447 وانتهى في 6 مارس 1447. انتُخبَ نقولا الخامس ليكون البابا الجديد للكنيسة.[1][2][3] عُقدَ المجمع في إيطاليا في 1447.

المجمع المغلق 1447
البلد إيطاليا  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
تاريخ البدء 4 مارس 1447  تعديل قيمة خاصية (P580) في ويكي بيانات
تاريخ الانتهاء 6 مارس 1447  تعديل قيمة خاصية (P582) في ويكي بيانات

انظر أيضًا عدل

المراجع عدل

  1. ^ Trollope, 1876, p. 138.
  2. ^ Trollope, 1876, p. 139. Piccolomini says that Berardi asked Parentucelli to stop for a moment before he acceeded to Colonna. "Nihil tarde fit quod bene fit."
  3. ^ So the Diarium camerale: Exequis fe(licis) re(cordationis) Domini Eugenii pap(a)e .iiij. complectis die sabbati quarta mensis marcii anni predicti, quae fuit decima ab obitu dicti domini Eugenii, hora vesperorum, R(everendissi)mi in Christo patres et domini Domini cardinales infrascripti intraverunt conclave in ecclesia S(ancta)e Mari(a)e de Mirenda [sic] de Urbe pro futuro pontifice eligendo, videlicet: Venetiarum, Tarentinus, Capuanus, Flisco, Nicenus, Portugalensis, Morinensis, Estoutevilla, S(anc)ti Sixti, Aquilegensis, Firmanus Valentinensis, Mediolanensis, S(anc)t(a)e Sabin(a)e, Boneniensis novi pape electus, Columpa, S(anc)t(a)e Mari(a)e nov(a)e, S(anc)ti Angeli. See G. Bourgin, "Les cardinaux français et le diaire caméral de 1439-1486," Mélanges d' archeologie et d' histoire 24 (1904), 286. cf. Trollope, 1876, p. 134, who is incorrect. .